Medications which may reduce the neutrophil count (neutropenia).
logo

Neutropenia

Medications which may cause neutropenia
acetazolamidealloprinol
asparaginasecaptopril
carbamazepine cephalosporins
chloramphenicolchlordiazepoxide
chlorpropamidechlorthalidone
cimetidinecyclophosphamide
ethacrynic acidfluorouracil
furosemidegold salts
ibuprofenimipramine
indomethasonemeprobamate
methimazolemethotrexate
metronidazolenitrofurantoin
penicillaminepenicillins
phenothiazinesphenylbutazone
phenytoinprocainamide
procarbazinepropylthiouracil
quinidinequinine
rifampinspironolactone
sulfonamidessulindac
thioridazinetolbutamide
Vancomycin 
more Career Center image description
Medical Calculators - A thru Z
Lab Values - A thru Z